alla kategorier

Alla Kategorierfordon
hemmet
bostad
elektronik
fritid & hobby
jobb
affärsverksamhet
övrigt
Tjänster
Sökområde Malmö Skåne Sverige

KONFLIKTER OCH OTROPHET

KONFLIKTER OCH OTROPHET
F Detta är en annons från ett företagDLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö söker över hela Sverige personal till FÖRSÄLJNINGEN AV nedan tjänster:
DLS- detektiver, livvakter, juridik, i Malmö, erbjuder alla människor i det svenska samhället både inom privat och offentligt sektorn samt Statliga Förvaltningar nedan tjänster såsom: Detektiv-Livvakts-Juridikatjänster samt moderna utbildningar som under många år var hemlighållna. DLS-tjänster och utbildningar, erbjudes för att kunna kontrollera individens Jagfunktioner och omgivningens faror som påverkar varje människans vardagsliv och framtid. Samma verksamheter bedrivs på filialkontor i Warszawa-Polen. Läs noga, tänk noga innan du fattar beslut. :
1- DLS avslöjar: korruption, insideraffärer eller insidersinformation, mottagande av mutor, maktmissbruk, förskingring av kommunal-statlig-företags medel, otrohet, svek, dolda barn, fruar, älskarinnor, älskare, dolda samlevnad med arbetskollegor eller nära bekanta, dolda alkohol, narkotika, spelberoende, dolda sexuella förbindelse och olika avvikelse, deltagande i prostitution med gruppsex arrangemang, pedofilism, pornografi och pornografiska filmer, samt andra farliga deltagande i olika lurendrejeri verksamheter, såsom smuggel, kidnappningar, osv. 2- DLS förbereder människor till: skilsmässa, separation, förändringar i olika förhållande samt DLS skriver och granskar äktenskapsförord, skriver anställningsavtal, entreprenörsavtal, underentreprenörsavtal, stämnings ansökningar, om skadestånd för: sexuellt utnyttjande inom äktenskap, sambo eller vanlig eller homo förhållande, vid lurendrejeri och förluster, osv. DLS arbetar med ärende såsom: bodelningar, dödsbodelningar, vårdnadstvister, underhåll till barn och fru, vårdnadstvister, osv. DLS skriver svar på olika handlingar från: Myndigheter Tingsrätten, Hovrätten, Högsta Domstolen, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Kronofogden samt granskar felaktig utgivna: Beslut, Dom. DLS skriver Resnings ansökningar till Högsta Domstolen för alla oskyldigt dömda, osv.. 3- DLS utför olika kontroller av: utvalde partners förflutna inkl. tidigare förhållande och förbindelse eller kontakt med olika omgivningar. DLS kontrollerar hyresavtal, handelsavtal, leverantörsavtal, transportavtal, byggavtal, Investorsavtal, entreprenörsavtal, underentreprenörsavtal, export-och importavtal, anställningsavtal, äktenskaps och samboavtal samt för de som vill ha trogen partner skrivs s.k. ” DLS - ömsesidigt trohetsavtal”. DLS även avslöjar: företagstölder, kontrollerar oegentligheter inom företag, konkursboet. osv. DLS utför ”Under Cover” tjänster såsom: transportbevakningar från leverantör till mottagare samt funktion av anställda i olika företagsverksamheter, för att avslöja stölder, grupperingar, motarbete, företags förluster, företagsspionage, osv.
4- DLS arbetar med följande: utför olika utredningar, när det gäller otrohet, vänsterprassel, svek, sexuellt tvång, prostitution, missbruk, bigami – tvegifte innebär att någon är gift med två andra personer och är ett specialfall av polygami, det är månggifte, står i motsats till Monogami, osv, Vad betyder - Polygyni - en man är gift med flera kvinnor, Polyandri - en kvinna är gift med flera män, Polygynandri - flera män och kvinnor är gifta med varandra. DLS granskar felaktiga förundersökningar och utgivna Dom i brottmål och civilmål, utför undersökning om genetisk ärftliga sjukdomar, DLS kontrollerar betalningar mellan företag och anställda mellan företag och leverantörer, mellan beställare och mottagare, osv. 5- DLS skriver: olika ansökningar om skadestånd eller ersättningskrav, där har uppkommit kroppsskada genom: arbete, trafikolycka, våld, misshandel, olika sexuella avvikelse, såsom: sadism, masochism, eller andra påhittade sexuella roller, osv. eller när kvinnor eller tjejer eller män eller pojkar, blev utnyttjade eller utnyttjas i skolan, på arbetsplatser eller på fritiden till prostitution, porrfilmer, porrfoto osv. eller när kroppsdeformering har uppkommit av olika hälsoprodukter, medicin, felbehandlingar, felaktiga operationer eller individen blev utsatt för lurendrejeri till olika missbruk av falska mediciner eller hälsoprodukter eller har uppsåtligen smittats av obotlig sjukdom inkl. könssjukdom, 6- DLS utför olika livvakts eller skyddsåtgärder i samband med: skilsmässor, separationer, vårdnadstvister, dödsbo -och bodelningstvister, företagskonflikter, avtalsbrotts konflikter, leveranskonflikter, lurendrejeri konflikter, entreprenörs-och underentreprenörs konflikter, osv. DLS gör även olika överenskommelser, försoningar i komplicerande fall, där våld, utpressning, heder förnedring, smutskastning, förtal, kränkning, osv. förekommer. 7- DLS vidta olika rättsliga åtgärder samt företräder klienter i Tingsrätten, Hovrätten, Högsta Domstolen, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Högsta Förvaltningsdomstolen, när det uppkommer tvistligheter, konflikter, osämja, lurendrejeri, bedrägeri, stölder, felaktiga leveranser, avtalsbrott, samt i olika förhållande som bildas, med olika bakgrund när det är fråga om människors syn på : ras, religion samt olika att hemländers traditioner, som skapar osämja i vardagsfunktion och vardagskommunikation som krävs till sammanlevnad, samarbete, samspel, umgänget fungerar, för att misstänksamhet och kompromisser avgörs på fredligt sätt. 8- DLS moderna utbildningar, ger till människor: modern framtidskunskap, som strukturerar varje individens personliga Jagfunktioner samt förändrar individens vardagstänkande, till logisk tänkande, osv. för att kunna: sammanleva, samarbeta, samexistera, uppnå framgångar. DLS kunskapen hjälper alla att bekämpa: motgångar, orättvisor, ologisk tänkande, hyckleri, lögner, falskheten, brutna löfte, osv. Människor väljer ofta felaktigt partner, på grund av att de styrs av ögontänkande, utseende fixering och inte på grund av kunskap och Jagfunktioner, osv, där problem med vardagskommunikation under sammanlevnad styrs av bråk som övergå till våld och misshandel som är livets problem. Kontakta oss på e-mail: dls@dls-detektiver.com eller ring oss 040-616 0159 eller 0760-460 159. Välkommen
14 maj
Vill Du synas här?
Denna site använder cookies för att leverera en bättre användarupplevelse till Dig som besökare.
Genom att använda siten samtycker ni till användandet av dessa. Läs mer om hur vi skyddar Din integritet genom användandet av våra sidor. Jag förstår, stäng denna information